Ամեն ազգի ճակատագիր որոշվում է հոգևոր տիրույթում,այնտեղ  որտեղ նրա անցած ճանապարհի հանրագումարն է:Հոգևոր Հայաստանը սկսվում է հայրենասիրությունից:Դարեր շարունակ մեր պայծառատես նախնիք`Մաշտոցից մինչև Նժդեհ,իրենց գործով վկայել են` Հայաստանն ապագա’ ունի,հայը մի զորեղ առաքելություն ունի ազգերի մեջ: